Onderwerp: Informatie met betrekking tot het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

Introductie

Sinds mei 2018 hebben HES Veterinair en Radcon de krachten verder gebundeld. Het totale KEW-dossier, inclusief de bijbehorende metingen op locatie binnen de veterinaire kliniek, kunnen wij voor u verzorgen. De Risico Inventarisatie en Evaluatie rapportage wordt opgesteld door onze stralingsbeschermingsdeskundige niveau 3. 

Op 6 februari 2018 is het Besluit stralingsbescherming vervangen door Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Hiermee willen we u graag op de hoogte stellen van de belangrijkste wijzigingen en welke acties er vanuit uw organisatie verwacht worden.

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De Nederlandse regelgeving op het gebied van stralingsbescherming is in belangrijke mate vervangen. Net als het Besluit stralingsbescherming (Bs) richt het nieuwe Bbs zich op de bescherming van iedereen die te maken heeft met risico’s van ioniserende straling: werknemers, patiënten, bevolking en milieu. Alle 28 lidstaten van de Europese Unie moeten de nieuwe richtlijn vanaf 6 februari 2018 invoeren.

Waarom verandering?

De aanleiding voor de Europese Unie om te komen met nieuwe regelgeving is veelzijdig:

  • Integrale benadering; een gelijk speelveld in Europa met een betere uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
    De aanpassing van de regelgeving zorgt ervoor dat alle lidstaten in de Europese Unie met dezelfde eisen rondom stralingsbescherming werken. Dit bevordert de inzichtelijkheid van regels en vergroot tevens de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid bij het werken met ioniserende straling.   
  • Nieuwe wetenschappelijk inzichten.
    Nieuwe aanbevelingen van de Internationale Commissie voor Radiologische Bescherming (ICRP) zijn in het nieuwe besluit doorgevoerd. Hierdoor voldoet de regelgeving aan nieuwe, wetenschappelijke inzichten, die werknemers en bevolking nog beter beschermen.
    Voorbeelden hiervan: een situatie gebaseerde risicobenadering en een verlaging van de dosislimiet van de ooglens voor werknemers.

Welke veranderingen voor u?

Het onderscheid tussen meldingsplicht en vergunningplichtige toepassingen wordt niet meer op basis van maximale hoogspanning (kV) maar op basis van handeling gemaakt. De melding komt te vervallen en de vergunning blijft. De melding wordt vervangen door een registratie. De registratie kan gezien worden als een ‘standaard-vergunning’, waarvoor de betreffende voorschriften in de regelgeving zijn opgenomen. 

Deze verandering is vooral van belang voor organisaties die een meldingsplichtig toestel gebruiken. Handelingen met een dentaal toestel of toestel met verticale stralenbundel zijn voor veterinaire diagnostiek registratieplichtig en vereisen geen vergunning. Indien u beide toestellen in de praktijk gebruikt, dan geldt voor de combinatie de vergunningsplicht. Voor een beperkt aantal situaties geldt een overgangstermijn van twee jaar. Binnen deze termijn moet u de meldingsplichtige handeling van het Bs omzetten in een registratie danwel vergunning op basis van het nieuwe Bbs. In de tussentijd heeft u een tijdelijke registratie of een tijdelijke vergunning.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de wijzigingen gericht op het type toestel zodat u kunt kijken wat dit voor de bij uw praktijk in gebruik zijnde toestellen betekent.

 _
 _
 _
Type toestel

Toestel met verticale stralenbundel

Dentaal toestel

Mobiel toestel

Toestel aan een railsysteem

C-boog

CT-scanner

Onder het Bs

Meldingsplichtig tot 125 kV, daarboven vergunningplichtig 

Meldingsplichtig 

Meldingsplichtig tot 100 kV, daarboven vergunningplichtig 

Meldingsplichtig tot 100 kV, daarboven vergunningplichtig 

Vergunningplichtig

Vergunningplichtig 

Onder het Bbs

Registratieplichtig

Registratieplichtig

Vergunningplichtig

Vergunningplichtig

Vergunningplichtig

Vergunningplichtig


× verwijder tabel
Let op: is uw toestel van een meldingsplicht naar vergunningplicht gegaan? Dan geldt dat alle andere toestellen in de praktijk ook onder het zwaarste regime (de vergunning) vallen.

Opleiding en deskundigheidseisen

Binnen de organisatie is minimaal één medewerker aangewezen als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de dagelijkse praktijk. Vrijwel altijd is dit een dierenarts met een niveau 5 deskundigheid. De benaming van deze medewerker is gewijzigd van toezichthoudend stralingsdeskundige naar toezichthoudend medewerker stralingsbescherming. Ook de (extern ingehuurde) niveau 3 deskundige heeft een nieuwe benaming dit was coördinerend stralingsdeskundige en is nu stralingsbeschermingsdeskundige geworden.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij begrijpen dat het voor uw praktijk mogelijk een extra hoeveelheid werk oplevert. Daarbij willen wij u graag ondersteunen. HES Veterinair maakt gebruik van een stralingsbeschermingsdeskundige niveau 3. Indien u meer informatie wenst bij het op orde brengen van het kernenergiewet dossier en of ondersteuning wenst in het up-to-date brengen van uw organisatie kunt u zich wenden tot receptie@heskampen.eu.

Voor meer informatie met betrekking tot de nieuwe wetgeving verwijzen wij in eerste instantie graag door naar de factsheet van de ANVS: https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming/documenten/publicatie/2018/02/13/factsheet-dierenartsen.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen als er nog resterende vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

HES Veterinair    /    Radcon
Max Strikwerda   /    Stefan Willemsen
×close

Product Information

HES Vet B.V. website makes use of cookies for technical and analytical purposes. We ask for your permission to place these cookies. More information

Agree